تحقیقات نشان می دهند که توانایی همدلی و درک دیگران تبدیل به مهمترین مهارت رهبری در دوران پس از همه گیری شده است

برای اینکه رهبری توانا و موثر شوید لازم است که مجموعه ای از انواع مهارت ها را داشته باشید تا توسط آنها شرایط مناسبی برای مشارکت، خشنودی و عملکرد عالی دیگران فراهم سازید. این روزها "توانایی همدلی با دیگران" در صدر فهرست مهارت هایی قرار گرفته است که رهبران برای موفقیت باید کسب کنند

تحقیقات نشان می دهند که توانایی همدلی و درک دیگران تبدیل به مهمترین مهارت رهبری در دوران پس از همه گیری شده است

           رهبری همراه با همدلی برای افراد و سازمان ها بسیار مفید است

توانایی برای همدلی با دیگران همیشه یک مهارت مهم و ضروری برای رهبران بوده است، اما این روز ها معنایی تازه و اولویتی بالا پیدا کرده است. همدلی می تواند نتایج تجاری قابل توجهی را برای سازمان ها به دنبال داشته باشد.

اگر چه از زمان های دور نشان دادن همدلی در رابطه با مردم، امری پسندیده و دارای آثار مثبت شمرده می شده است، اما تحقیقات جدید اهمیت آن را برای همه چیز از تیم های کاری برای نوآوری گرفته تا حفظ و نگهداری سیستم های انسانی مانند سازمان های امروزی دو چندان نشان می دهند. برای اینکه رهبری توانا و موثر شوید لازم است که مجموعه ای از انواع مهارت ها را داشته باشید تا توسط آنها شرایط مناسبی برای مشارکت، خشنودی و عملکرد عالی دیگران فراهم سازید. این روزها "توانایی همدلی با دیگران" در صدر فهرست مهارت هایی قرار گرفته است که رهبران برای موفقیت باید کسب کنند.

 

اثرات استرس

دلیل ضروری بودن همدلی این است که در زمانه ما مردم انواع مختلفی از استرس ها را تجربه می کنند و داده ها نشان می دهد که این استرس ها بخاطر تأثیری است که همه گیری کرونا روی شیوه های کار و زندگی ما گذاشته است.

سلامت روان. یک مطالعه در سطح جهانی توسط موسسه کوالتریکز (1) نشان داده است که 42% درصد از افرادی که بصورت آماری مورد بررسی قرار گرفتند با کاهش سلامت روانی روبرو شده اند. به طور مشخص 67 % از افراد در زمان تحقیق با افزایش استرس روبرو بودند، 57 % آنها افزایش اضطراب را تجربه کرده و 54% دچار فرسودگی عاطفی شده بودند. 53٪ آنها غمگین و 50٪ تحریک پذیر شده بودند، 28٪ مشکل تمرکز داشتند، برای 20٪ آنها انجام وظایف محوله زمان بیشتری می برد، 15٪ از نظر تفکر با مشکل روبرو بودند و 12٪ برای انجام مسئولیت های خود دچار چالش شده بوده بودند.

زندگی شخصی. مطالعه ای در علوم بهداشت اشتغال (2) نشان داده است که استرس در کار، باعث اختلال در خواب می شود. تحقیقات در دانشگاه ایلینوی نشان داد وقتی کارکنان ایمیل های بی ادبانه ای در محل کار خود دریافت می کنند، تمایل به منفی نگری پیدا کرده و این منفی نگری به زندگی شخصی و به ویژه به رابطه آنها با شریک زندگی شان تسری پیدا می کند. همچنین  مطالعه دیگری در دانشگاه کارلتون نشان داد که وقتی افراد در محیط کار با رفتارهای گستاخانه روبرو می شوند، توانایی والدگری آنها در زندگی خانوادگی کاهش پیدا می کند.

 عملکردکاری،  تعویض کارکنان و رابطه با مشتریان. یک مطالعه منتشر شده در ژورنال آکادمی مدیریت  (3) نشان می دهد زمانی که افراد در محیط کار در معرض رفتارهای بی ادبانه قرار می گیرند، عملکرد آنها ضعیف می شود و کمتر به همکارانشان کمک می کنند. مطالعه دیگری در دانشگاه جورج تاون نشان داد که پرخاشگری در محل کار در حال افزایش بوده و آثار آن گسترده است. کاهش عملکرد و همکاری با دیگران، بدتر شدن ارتباط با مشتریان و افزایش تعویض کارکنان از عوارض پرخاشگری در محل کار هستند.

 

همدلی باعث افزایش پیامدهای مثبت کار گروهی می شود

همچنانکه این روزهای سخت را همراه با چالش در روابط کاری سپری می کنیم و یافتن خشنودی در محل کار آرزوی دوری شده است، همدلی می تواند پادزهر قدرتمندی باشد و افراد و تیم ها کمک کند تا تجربیات مثبتی از روابط کاری داشته باشند. مطالعه جدید روی 889 کارمند توسط Catalyst نشان داد که همدلی دارای اثرات سازنده قابل توجهی است:

نوآوری. وقتی افراد گزارش می کردند که رهبرانشان همدل هستند، بررسی ها نشان می داد که احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانند نوآور باشند.

احساس تعهد کاری . 76٪ از افرادی که از رهبران خود احساس همدلی دریافت کرده بودند تعهد کاری بیشتری را در نظرسنجی ها اظهار کردند. به همین ترتیب 32٪ درصدی که همدلی کمتری را تجربه کرده بودند تعهد کاری کمتری را گزارش کردند.

پایداری در محیط کار. %57 درصد از زنان سفیدپوست و %62 درصد از زنان رنگین پوست گفتند بعید است تا زمانی که تصور می کنند شرایط زندگی آنها توسط شرکت هایشان محترم شمرده می شود و برای آنها ارزش قائل هستند، به فکر ترک شرکت خود باشند. و در مقابل در شرایطی که آنها ارزش یا احترام متناسبی نسبت به شرایط کاری و زندگی خود دریافت نمی نکنند ، فقط 14% از زنان سفیدپوست و 30% درصد از زنان رنگین پوست اعلام کردند که احتمالا در کار خود باقی مانده و آنرا ترک نمی کنند.

به حساب آمدن. 50 % از افرادی که دارای رهبرانی همدل بودند، گفتند که احساس می کنند که احساس می کنند در محل کار به حساب می آیند و توجه کافی دریافت می کنند، در حالی که تنها 17% درصد از کسانی که دارای رهبری با همدلی کمتر بودند چنین احساسی را داشتند.

توازن بین کار و زندگی. هنگامی که افراد احساس می کردند رهبرانشان با آنها همدلی بیشتری دارند، 86٪ از آنها اظهار داشتند که می توانند خواسته های کار و زندگی خود را بصورتی متوازن به  پیش ببرند و با موفقیت بیشتری کارهای شخصی، خانوادگی و شغلی خود را پیش می برند. در مقابل %60 اعضای گروه هایی که همدلی کمتری را دریافت می کردند قادر به حفظ توازن بین کار و زندگی نبودند.

همکاری فاکتور مهمی است. طبق تحقیقی که در زیست شناسی تکاملی منتشر شده است، وقتی همدلی در تصمیم گیری دخیل می شود، همکاری را افزایش داده و حتی منجر به همدلی باز هم بیشتر افراد می شود. در واقع همدلی بذر همدلی بیشتری را می کارد.

سلامت روان. مطالعه ای که توسط Qualtrics انجام شد نشان داد وقتی افراد گروه رهبران خود را با همدلی بیشتر می دیدند سطح سلامت روانی بیشتری را گزارش می کردند.

 

روند تکامل، مغز ما را برای همدلی ساختار و شکل داده است

علاوه بر این ، به نظر می رسد همدلی ذاتی است. تحقیقات در دانشگاه ویرجینیا نشان داد وقتی افراد دوستان خود را در معرض تهدید می دیدند، فعالیتی را در همان قسمت از مغز خود تجربه می کردند که درست مشابه زمانی بود که خودشان شخصا همان تهدید را احساس می کردند. آنها نسبت به دوستان و هم تیمی های خود همان احساسی را داشتند که در شرایط مشابه نسبت به خود احساس می کردند. همه اینها باعث می شود همدلی به بخش مهمی از وضعیت انسانی ما - در محل کار و زندگی شخصی تبدیل شود.

 

رهبری با همدلی

­­رهبران می توانند به دو طریق همدلی خود را نشان دهند. اول ، آنها می توانند با افکار شخص دیگری از طریق شناختی همدلی ایجاد کنند."اگر من در موقعیت او بودم، در حال حاضر به چه فکر می کردم؟".

رهبران همچنین می توانند با احساسات شخص دیگری از طریق عاطفی همدلی ایجاد کنند." اگر من در موقعیت او بودم، در حال حاضر چه احساسی به من دست می داد؟".

اما برای یک رهبرخوب و موفق بودن فقط کافی نیست که دیگران را ملاحظه و به نظرات آنها توجه کنید، بلکه باید قادر باشید دغدغه های خودتان را درباره چالش های پیش روی گروه، بصورتی صریح و صمیمانه در بین جمع مطرح کنید و سپس به واکنش هاو پاسخ های دیگران فعالانه گوش فرا دهید.

لزومی ندارد رهبران تیم های کاری متخصص سلامت روانی باشند تا بتوانند با همدلی از دیگران مراقبت و به آنها توجه کنند. کافی است که حضور و مشارکت فعالی در جمع داشته باشند، دغدغه های خود را مطرح کنند و سپس به اینکه سایرین چگونه به آن دغدغه ها پاسخ داده و آنها را پی می گیرند توجه کنند و واکنش متقابل نشان دهند. همچنین بهتر است که رهبران در مورد سایر حمایت های شرکت از سلامت روان آموزش کافی  ببینند تا بتوانند در زمان لازم اطلاعاتی در مورد منابع برای کمک های اضافی به دیگران ارائه دهند.

رهبری عالی به اقدام نیاز دارد. هنگامی که بین آنچه رهبر گروه می گوید و آنچه انجام می دهد هماهنگی وجود داشته باشد، افراد گروه به رهبران اعتماد خواهند کرد و احساس تعامل و تعهد کاری بیشتری خواهند داشت.  باید تمامی درک ذهنی از وضعیت دیگران به شفقت وعمل تبدیل شود تا موثر واقع شود. همدلی در عمل، درک مشکلات کارکنان و ارائه کمک است. قدردانی از دیدگاه یک فرد و مشارکت در یک بحث سالم است که راه حل بهتری را ایجاد می کند. ملاحظه کردن دیدگاه های اعضای تیم و ارائه توصیه متقابل است که به موفقیت بیشتر تیم کمک می کند.

 

به قول معروف، ممکن است مردم آنچه را که می گویید به خاطر نیاورند، اما احساسی را که در آنها ایجاد کرده اید همواره به یاد خواهند داشت

 

بطور خلاصه

همدلی روابط بین فردی را قابل اتکا و اثر بخش می کند، فرهنگ سازمانی را غنی تر می سازد و نتایج نهایی عملکرد سازمان را ارتقا می دهد. همدلی ممکن است یک مهارت جدید نباشد، اما در دوران جدید از اهمیت والاتری برخوردار شده است و بویژه تحقیقات جدید نشان می دهند که در زمانه ما و سال‌های آینده، توانایی همدلی با دیگران یک مهارت حیاتی برای دارا بودن صلاحیت رهبری در کار جمعی با دیگران خواهد بود.

مطالب مرتبط : 

1.رهبران توانمند چه ویژگی هایی دارند؟
2
. قدرت پیش نویس های خانوادگی - ارواح در آشیانه دوران کودکی
3. آیا به دنبال راهی برای خلاص شدن از مشاجره و جر و بحث می گردید؟ راهش این است که از خودتان شروع کنید

پانویس ها : 

(1) موسسه کوالتریکز
(2) علوم بهداشت اشتغال 
(3 ) ژورنال آکادمی مدیریت 


این مطلب برداشتی است آزاد از مطلب منتشر شده در تاریخ  Sep 19, 2021 در منبع زیر که توسط گروه مترجمانِ وب‌ سایت آینده تهیه شده و صرفا جهت آشنایی با نظرات مختلف منتشر می گردد؛ بازنشر آن بدون ذکر منبع مجاز نیست و پیگرد حقوقی خواهد داشت.

برای اطلاع از تازه ترین اخبار کانادا به کانال تلگرامیِ آینده بپیوندید:           https://t.me/AyandehCanada

***

 

به نقل از: forbes.com
انتشار: September 28 بروزرسانی: September 28 گردآورنده: ayandeh.ca شناسه مطلب: 211
Copyright © 2022 ayandeh.ca All rights reserved. SEO & Developed By Behrouz Azand