بانک کانادا اثراتِ اظهار نظر درباره حباب بر بازار را بررسی می کند

هماهنگی در پیش بینی روند قیمت‌ها، حباب‌ها را به شدت تقویت می‌ کند. اگر افراد ببینند که قیمت‌ها بالا می‌رود،  انتظار رشد بیشتر قیمت در آینده را پیدا می کنند. به این ترتیب رشد قیمت‌ها شتاب گرفته و حباب‌های بزرگتری شکل می‌گیرند

بانک کانادا اثراتِ اظهار نظر درباره حباب بر بازار را بررسی می کند

پژوهشگران بانک مرکزی کانادا بی سر و صدا حباب سایر کشورها را بررسی کرده‌اند. در ماه ژوئن مقاله‌ای در ژورنال (2) Experimental Economics با عنوان "حباب ها، ریزش و سرایت اطلاعات، آزمایش‌هایی درباره گروه های بزرگ بازار دارایی ها "(1) منتشر شد. این مقاله مهم ترین مطلب این شماره بود که به همین دلیل برای بررسی انتخاب کردیم.

در این مطالعه پژوهشگران بانک کانادا (BoC)، به نقش اخبار بر چرخه‌های تشکیل حباب و تاثیر آن بر مصرف کنندگان دقت کردند و دریافتند که مردم انتظارات خود از افزایش قیمت‌ها را با این اخبار هماهنگ می‌کنند. هنگامی که به شرکت کنندگان گفته می‌شد و آنها به این نتیجه می رسیدند که ارزش یک دارایی بیش از مقدار واقعی آن است، رفتار آنها رشد آتی قیمت را کند می کرد. این خود سبب می‌شد بازار به میزان زیادی به ثبات برسد، اما در مورد گروه‌های بزرگ موضوع  کمی پیچیده‌تر است. حتی وقتی که انتظارات در بین این گروه‌ها پایین می آمد، باز شکستن هماهنگی میان آنها دشوار بود.  و همین امر منجر به تشکیل حباب های بزرگی می شد که متوقف کردنشان مشکل بود. اگرچه همه حباب‌ها نهایتا می‌ترکند، اما ترکیدنشان به این بستگی دارد که چقدر از ارزش ذاتی دور شده‌ باشند.

سخنی در مورد آزمایش حباب

پژوهشگران چندین آزمایش ترتیب دادند که در آن شرکت کنندگان قیمت دارایی‌ها را پیش بینی می‌کردند. این کار را در 50 دوره تکرار کردند و متوسط همه پیش بینی‌ها قیمت نهایی را مشخص می کرد. به افراد براساس عملکردشان پول پرداخت می‌شد تا ساختار انگیزشی آزمایش شبیه جهان واقعی شود. شرکت کنندگان را به دو دسته گروه‌های کوچک (6 نفره) و بزرگ (92 تا 104 نفره) تقسیم‌بندی کردند.

وقتی ارزش دارایی از مقدار واقعی بیشتر می‌شد، به صورت تصادفی به برخی از شرکت کنندگان در آزمایش پیامی کوتاه ارسال می‌شد. پیام خبری ساده بود، مثلا "کارشناسان می‌گویند ارزش بازار سرمایه بیش از مقدار واقعی شده است."  البته ارزش دارایی ضمن آزمایش باید به 3 برابر ارزش ذاتی خود می‌رسید، تا هر فرد 25%  شانس دریافت این خبر را داشته باشد. 

پژوهشگران در این آزمایش 4 دستاورد اصلی داشتند:

  1. حباب‌های بزرگ دارایی در گروه‌های بزرگتر "قدرتمند" هستند و اصولا ترکیدن آنها دشوارتر است
     
  2. سرایت اطلاعات رخ خواهد داد. هنگامی که به برخی شرکت کنندگان گفته می‌شد که قیمت یک دارایی بالاست، آنان سودهای کوچکتری را پیش بینی می‌کردند. سایر شرکت کنندگان نیز بدون اینکه خبری دریافت کرده باشند از آنان پیروی می‌کردند.

  3. ناهمگن بودن انتظارات از قیمت که متغیر و وابسته به زمان است، علت تشکیل حباب و ریزش بازار است. یعنی وقتی انتظارات گروه‌ها یکسان می‌شود، حباب شکل می‌گیرد. اما هنگامی که انتظارات گروه‌ها با هم تفاوت دارد، یعنی برخی فکر می‌کنند که قیمت حباب است و بعضی فکر می‌کنند که قیمت گذاری منصفانه است، بازار شروع به ریزش می‌کند.

  4. هماهنگی در پیش بینی روند قیمت‌ها، حباب‌ها را به شدت تقویت می‌ کند. اگر افراد ببینند که قیمت‌ها بالا می‌رود، محتملا انتظار رشد قیمت در آینده را دارند. لذا سرعت رشد قیمت‌ها شتاب گرفته و حباب‌های بزرگتری شکل می‌گیرد.

حال به برخی نکات جالب توجه کنید که بدون شک آنها را مرتبط به اوضاع این روزها خواهید یافت.

گروه‌های بزرگ سرمایه گذاران سبب تشکیل حباب‌های بزرگتر می‌شوند که ترکیدنشان زمان بیشتری لازم دارد

عقل سلیم می‌گوید که بازارهای بزرگ ثبات بیشتری در مقایسه با بازارهای کوچکتر دارند. اگر در بازاری تنها 5 نفر حضور داشته باشند، یک فرد غیر منطقی می‌تواند بازار را 20% از تعادل دور کند. اگر این فرد در یک بازار 100 نفره حضور داشته باشد، تاثیرش فقط 1% خواهد بود. تحقیقات هم موید همین موضوع است، جز اینکه چیزی به نام "هماهنگی" این نتیجه گیری ساده را پیچیده می کند.

به محض اینکه یک گروه بزرگ وارد حباب قیمت شود، شکستن "هماهنگی" ایجاد شده میان سرمایه گذاران دشوار خواهد شد. آنها انتظارات خود از قیمت‌های آتی را بر اساس نظر همتایان خود بنا می کنند. همین تفکر گروهی باعث رشد حباب می‌شود. پژوهشگران معتقدند "هماهنگی زیاد انتظارات، رشد حباب را تشدید می‌کند".

تا زمانی که قیمت‌ها بیش از اندازه افزایش نیافته اند، مردم متوجه نمی شوند که ممکن است مشکلی وجود داشته باشد. به محض اینکه هماهنگ بودن انتظاراتِ افراد از رشدِ قیمت ها بهم بخورد، قیمت‌ها شروع به سقوط می‌کنند. اگرچه این خودِ آنان باشند که قبلا قیمت‌ها را به اوج رسانده‌اند.

اخبار باعثِ سرایتِ اطلاعات شده و به شکستنِ حباب‌ها کمک می‌کند

آن گروه از شرکت کنندگان در آزمایش که به ایشان گفته شده بود که قیمت ها از ارزشِ واقعی شان بالاتر رفته اند پیش بینی افزایشِ قیمتِ آتی کمتری نسبت به همتایان خود داشتند. از آنجا که انسان‌ها انتظارات خود را با هم هماهنگ می‌کنند، سایر افراد نیز پیش بینی خود از افزایشِ قیمت‌های آتی را پایین می‌آوردند. این موضوع باعث می‌شد که در مواردی بازار زودتر ریزش کند.

ریزش بازار واقعه بدی به نظر می رسد، اما هر چه زودتر رخ دهد، بهتر است و از خسارتهای احتمالی بسیار زیاد پیشگیری می‌کند. تمام شرکت کنندگان در آزمایش این خبر را که قیمت ها از ارزش ذاتی بالاتر رفته اند را دریافت نکرده بودند، اما همان تعداد که دریافت کرده بودند کافی بود تا همه هماهنگ شده و انتظاراتشان از بالاتر رفتن قیمت ها کاهش پیدا کند. هر چند در برخی موارد، افرادی بودند که قیمت‌ها را به مرز بالاترین حدود ممکن می‌کشاندند. در مجموع، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که اخبار به ثبات بازار کمک می‌کند.

مردم در جریان حباب سرمایه حقیقتا به آرامش خیال رسیدند

شرکت کنندگان در آزمایش با تجربه کردن حباب‌های بیشتر آرامش خاطر بیشتری می یافتند، هر چند منطقا نباید اینطور باشد. بعد از کسب تجربه از حباب اول، ریزش بازار و اخبار و اطلاعات همراه با آن، انتظارات بالا رفت. در طی حباب دوم، آنان شروع کردند به پیش بینی کسب سود های  بیشتر،  و به این ترتیب از ارزش ذاتی بیشتر دور شدند. این افراد ضرر بیشتری کردند اما تمایل به این داشتند که بدون فکر کردن در این باره، قیمت ها را به بالاترین حدِ خود برسانند. در واقع این کار نوعی تلقین به خود برای مقابله با ترس از ضرر مالی بود.

سرمایه گذاران انتظارات خود را هماهنگ می‌کنند

پژوهشگران در این تحقیق دریافتند که مردم به طور طبیعی خود را با دیگران هماهنگ می‌کنند و انتظارات مشابهی را اتخاذ می‌کنند. مهم تین نبود که اخبار بالاتر بودنِ قیمت ها از ارزش ذاتی را می دیدند یا خیر. مهم این بود که اغلب آنها انتظارات خود از رشد قیمت‌ها را با بقیه گروه هماهنگ می‌کردند.

هنگامی که قیمت‌ها به دلیل انتظارات بالای گروه افزایش پیدا کرد، بدنبال آن انتظارات بازهم بالاتر رفت. این اتفاق در همان حالی می افتاد که همه می‌دانستند که قیمت بیش از ارزش ذاتی است. اما جذابیت واقعیت کمتر از جذابیت دنبال کردن عملکردِ دوستانشان بود.

در برخی گروه‌ها، انتظاراتِ متعادل شده مانعِ رشدِ حداکثری حباب نشد. در این گروه‌های هماهنگ، بازار به مرز حداکثری قیمت رسید. افراد برای هماهنگ نگاه داشتن خود با بقیه، تمایل داشتند تا آنجا که می توانند ریسک کنند. برای آنها دنباله روی از دیگران مهم تر از توجه به ریسک های این کار بود.

برگردیم به آغاز بحث، تمرکز این پژوهش بر مطالعه تاثیر اخبار بر رفتار افراد رد بازار بود. اخبار نه تنها بر رفتار افراد تاثیر می‌گذارد، بلکه می تواند نقشی حیاتی در کمک به تخلیه هر چه سریعتر حباب بازی کند. افراد با دیدن اخطارها، انتظاراتِ خود از رشدِ قیمت‌ را کمتر می‌کنند. و بدلیل وجود هماهنگی در بازار، در بلند مدت بازار به ثبات می‌رسد. هر چند این امر به تنهایی برای ریزش بازار کافی نیست.

برای ترکیدن حباب، لازم است افراد در مورد محل قرار گرفتن قیمت‌های منطبق با ارزش ذاتی با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند. حال یا اخبار و اطلاعات موجب تغییر دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت می‌شود یا قیمت‌ها به سقف برخورد می‌کنند (موسوم به حد مقاومت بالا)  و دیگر افزایش نمی‌یابند.  همه می دانند که این حالت، بدترین حالت است چون به معنای زیان حداکثری برای افراد است.

(1) Bubbles, Crashes and Information Contagion In Large-Group Asset Market Experiments

(2) Experimental Economics

 

سایر مطالب مرتبط با این مقاله:

حباب قیمت ریل استیت در کانادا در حال تبدیل شدن به یک واگیری است

نشانه های حباب اجاره املاک در حومه تورنتو

کاهش قابل توجه صدور جواز ساختمان در کانادا بدنبال آرام تر شدن بازار

 


این مطلب ترجمه ای است آزاد از مطلب منتشر شده در تاریخ   در منبع زیر که توسط گروه مترجمانِ وب‌ سایت آینده تهیه شده و صرفا جهت آشنایی با نظرات مختلف منتشر می گردد؛ بازنشر آن بدون ذکر منبع مجاز نیست و پیگرد حقوقی خواهد داشت.

برای اطلاع از تازه ترین اخبار کانادا به کانال تلگرامیِ آینده بپیوندید:           https://t.me/AyandehCanada

***

 

به نقل از: betterdwelling.com
انتشار: July 21 بروزرسانی: July 21 گردآورنده: ayandeh.ca شناسه مطلب: 157
Copyright © 2022 ayandeh.ca All rights reserved. SEO & Developed By Behrouz Azand