معرفی کتاب

زوربای یونانی، روایتی از شور زندگی

"زوربای یونانی" به قلم نویسنده شهیر یونانی نیکوس کازانتزاکیس، به معنای واقعی کلمه کتابی است در ستایش زندگی! فردی تحصیلکرده و روشنفکر مآب که...

May 13

گتسبی بزرگ Great Gatsby

نسلی که آرمان هایش به بهترین وجه بزرگ و جذاب و انسانی بودند و واقعیت های پیش رویش به بدترین وجه زمخت و زشت و غیر انسانی از آب درآمدند. زندگی یکی...

March 6
Copyright © 2022 ayandeh.ca All rights reserved. SEO & Developed By Behrouz Azand