وام مسکن در کانادا

استرس تستِ وام مسکن به زبان ساده

ما همیشه برای روزهای بد خودمان را آماده می‌کنیم؛ چرا هنگام گرفتن وام مسکن اینکار را نکنیم؟

May 20

قانون گذار بانکی با پیشنهاد منظور کردن نرخ بهره بیشتر برای انجام استرس تست، شرایط را برای دریافت وام مسکن سخت تر می کند

دفتر ناظر بر موسسات مالی (OSFI) تغییراتی را برای اوایل سال 2020 در نظر گرفته بود که اجرای آن با شیوع کووید-19 به تاخیر افتاد.

May 15

انتخاب نرخ مورگجِ ثابت یا متغیر، مسئله این است

در این دورانِ پر از عدم قطعیت، انتخاب بهرۀ ثابت خردمندانه‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا هم نگرانی شما کمتر خواهد شد و هم می‌توانید مقداری پول پس‌انداز...

March 18
Copyright © 2021 ayandeh.ca All rights reserved. SEO & Developed By Behrouz Azand